اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:ارکان صنعت پارس شماره عضویت: ۸۸۷۳ شماره تلفن : ۰۲۴-۳۳۴۷۲۱۷۳ ۰۲۴-۳۳۴۶۳۱۸۴
آدرس شرکت : زنجان - خيابان صفا-کوچه اجاقي-ساختمان نگين-طبقه3-واحد7


توضیحات ویژه