اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تکنيکان پارس شماره عضویت: ۸۸۰۹ شماره تلفن : ۰۳۱-۵۵۳۳۵۷۵۳
آدرس شرکت : کاشان - خيابان امير کبير-مقابل بانک ملي-کوي دارابي(سيلک 17)-پلاک 105


توضیحات ویژه