اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:ارکان صنعت پارس شماره عضویت: ۸۸۷۳ شماره تلفن : ۰۲۴-۳۳۷۸۰۸۴۸
آدرس شرکت : زنجان - خيابان صفا-کوچه اجاقي-ساختمان نگين-طبقه3-واحد7


اطلاعات ثبتی شرکت:

تاریخ ثبت:۱۳۷۸/۰۹/۰۹ شماره ثبت:۸۱۲۹
شناسه ملی : ۱۰۴۶۰۱۱۴۶۹۱ نوع شرکت : سهامي خاص