اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تعاوني خدمات مشاور و سرمايه گذاري کارآمدان کومش شماره عضویت: ۹۱۰۹ شماره تلفن : ۰۲۳-۳۳۳۴۹۳۳۰ ۰۲۳-۳۳۳۴۹۳۲۰ ۰۲۳-۳۳۳۲۶۶۶۴
آدرس شرکت : سمنان- بلوار 17 شهريور- روبروي سرپرستي بانک ملت- طبقه فوقاني رستوران دلپذير


اطلاعات ثبتی شرکت:

تاریخ ثبت:۱۳۷۸/۰۹/۰۹ شماره ثبت:۶۵۱۶
شناسه ملی : ۱۰۴۸۰۱۳۳۲۳۸ نوع شرکت : سهامي خاص