اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:پارسيان کشت هگمتان شماره عضویت: ۹۳۰۱ شماره تلفن : ۰۸۱-۳۲۵۱۳۶۲۹
آدرس شرکت : همدان- آرامگاه بوعلي سينا- بلوار خواجه رشيد- کوچه نجفي- ساختمان سپهر- طبقه اول


اطلاعات ثبتی شرکت:

تاریخ ثبت:۱۳۷۸/۰۹/۰۹ شماره ثبت:۸۳۸۹
شناسه ملی : ۱۰۸۲۰۰۸۱۳۲۵ نوع شرکت : سهامي خاص