اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:پترو کار کيا شماره عضویت: ۹۵۰۵ شماره تلفن : ۰۷۱۳۲۳۴۴۸۴۵
آدرس شرکت : شيراز- خ سيد جمالدين اسد آبادي- نبش کوچه ۳- ساختمان اهورا-طبقه ۵


اطلاعات ثبتی شرکت:

تاریخ ثبت:----------- شماره ثبت:---------
شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۳۰۹۹۶۱ نوع شرکت : سهامي خاص