اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:برساد سازان کيميا شماره عضویت: ۹۷۱۱ شماره تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۹۱۰۳۲-۳
آدرس شرکت : يوسف آباد-خيابان شهيد مصطفي جهانمهر-خيابان 2/1-پلاک 62-ساختمان اداري بيستون -طبقه پنجم-واحد شمالي-کدپستي 1431653371


اطلاعات ثبتی شرکت:

تاریخ ثبت:۱۳۷۸/۰۹/۰۹ شماره ثبت:---------
شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۴۶۳۹۶۰ نوع شرکت : سهامي خاص