اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تعاوني رشد آفرينان صنعت و معدن شماره عضویت: ۸۸۶۹ شماره تلفن : ۰۳۵۱-۶۲۴۱۱۱۳
آدرس شرکت : يزد - خيابان چمران-روبروي کارخانه درخشان-طبقه فوقاني-بيمه کار آفرين


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-3 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
1 خدمات