اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:توس راهبرد بنيامين شماره عضویت: ۸۹۱۲ شماره تلفن : ۰۵۱-۳۸۹۱۴۷۷۳
آدرس شرکت : مشهد- بلوار وکيل آباد- نبش صياد شيرازي4- طبقه4- واحد10


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ب-2 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
نظارت ج-1 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
1 ساختمان، مسکن و شهرسازي
2 کشاورزی و صنایع تبدیلی
3 خدمات
4 صنعت، فلزات و معادن
5 صنعت، مصنوعات صنعتی