اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس شماره عضویت: ۸۹۲۵ شماره تلفن : ۲۲۰۵۴۵۴۰
آدرس شرکت : تهران - خيابان ولي عصر- روبروي پارک ملت-خيابان سعيدي-پلاک94-کدپستي1967943541


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-1 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
1 صنایع فلزات اساسی