اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تعاوني طرح و مشاوره و فني و مهندسي آبادگران شرق1632 زاهدان شماره عضویت: ۹۲۰۳ شماره تلفن : ۰۵۴-۳۳۴۳۷۵۶۲
آدرس شرکت : زاهدان- خيابان هفتم تير- جنب سرپرستي بانک کشاورزي استان وروبروي اداره منابع طبيعي شهرستان زاهدان


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-2 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
1 کشاورزی و صنایع تبدیلی