اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تعاوني پيام پارسيان مرکزي شماره عضویت: ۹۴۰۳ شماره تلفن : ۰۸۶-۳۳۶۶۷۵۷۵-۰۸۶-۳۳۶۶۱۰۰۲
آدرس شرکت : اراک- خيابان قيام- روبروي سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزي


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-3 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹


ردیف زمینه تخصصی
1 مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق، ماشین سازی
2 صنایع فلزات اساسی