اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:پيشبران کيفيت سامانه شماره عضویت: ۹۲۲۰ شماره تلفن : ۰۸۳-۳۷۲۴۳۴۲۲
آدرس شرکت : کرمانشاه- بخش مرکزي- برق- کوچه پزشکان(گلها)- بلوار شهيدبهشتي- ساختمان سازمان همياري شهرداري ها- طبقه6- واحد1


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
نظارت ج-3 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
امکان سنجی ج-1 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
1 مصنوعات صنعتی، برقی، الکترونیکی، ابزار دقیق، ماشین سازی