اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:آرين نيروي مبنا شماره عضویت: ۹۵۰۷ شماره تلفن : ۸۸۱۹۱۰۳۲-۳
آدرس شرکت : تهران، ونک، برج آسمان، طبقه يازدهم اداري- واحد1111


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-1 ۱۳۹۸/۰۹/۰۱


ردیف زمینه تخصصی