اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:ايراتک کيش شماره عضویت: ۹۷۰۱ شماره تلفن : ۰۷۶-۴۴۳۵۱۹۵
آدرس شرکت : جزيره کيش- بلوار نيايش- سفين- نبش کوچه خاتم- مجتمع اداري خاتم- طبقه اول- پلاک2


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
نظارت ج-3 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
امکان سنجی ج-3 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱


ردیف زمینه تخصصی
1 خدمات