اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تراز اميد پويا شماره عضویت: ۹۷۰۴ شماره تلفن : ۸۸۹۰۶۲۵۹ ۸۸۹۱۷۵۰۲ ۸۸۹۰۹۵۱۲
آدرس شرکت : تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به پل کريم خان- زند- کوچه حقيقت طلب- پلاک ۳- واحد ۳۹


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-3 ۱۳۹۸/۰۶/۰۱


ردیف زمینه تخصصی