اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تعاوني آموزشي خدمات نوين بازار گنبد شماره عضویت: ۹۸۱۶ شماره تلفن : ۰۱۷۳۳۵۵۸۶۶۸
آدرس شرکت : شهرستان گنبد-خيابان طالقاني شر قي-جنب بانک سپه-مجتمع عيسي بيگي-طبقه اول -واحد2


دارای رتبه در:

رسته رتبه تاريخ اعتبار گواهينامه
امکان سنجی ج-3 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹


ردیف زمینه تخصصی
1 خدمات