اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:پارسيان کشت هگمتان شماره عضویت: ۹۳۰۱ شماره تلفن : ۰۸۱-۳۲۵۱۳۶۲۹
آدرس شرکت : همدان- آرامگاه بوعلي سينا- بلوار خواجه رشيد- کوچه نجفي- ساختمان سپهر- طبقه اول


گواهی نامه های شرکت:

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
پروانه نمايندگي بيمه کشاورزي بانک کشاورزي ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۶۳/۹۲۲/۳۶۷۴
عضويت اشخاص حقوقي در نظام مهندسي کشاورزي و من نظام مهندسي کشاورزي ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲۷/۱۱۷۴
384 نظام صنفي کشاورزي ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۱