اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:پترو کار کيا شماره عضویت: ۹۵۰۵ شماره تلفن : ۰۷۱-۳۲۲۷۰۴۴۲-۰۷۱-۳۲۲۹۸۵۷۵
آدرس شرکت : شيراز- ميدان جام جم-خيابان جهد سازندگي-کوچه 10-فرعي 10/4-پلاک 285-طبقه اول


گواهی نامه های شرکت:

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره