اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:بامداد قرن دانش شماره عضویت: ۹۶۱۲ شماره تلفن : ۴۴۲۱۵۰۷۹
آدرس شرکت : تهران- صادقيه- ستارخان- قبل از بازار سنتي- مجتمع درياي نور- پلاک ۹۱۰- طبقه سوم- واحد ۱۲


گواهی نامه های شرکت:

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهي نامه عضويت انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۹۵۰۴۳۶۰
گواهي نامه عضويت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۷۰۹۵۰۹۸۷
گواهي نامه عضويت انجمن مشاوران مديريت ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۹۷۱۱۰۶۰
گواهي عضويت اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي تهران ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰۵۷۵۳۴۳۳
گواهي عضويت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۴۰۰۵۷۵۳۴۳۳
گواهينامه GQMS ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ IR-GQ-۱۰۲۱۱۰۰۲۴