اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:تکنيکان پارس شماره عضویت: ۸۸۰۹ شماره تلفن : ۰۳۱-۵۵۳۳۵۷۵۳
آدرس شرکت : کاشان - خيابان امير کبير-مقابل بانک ملي-کوي دارابي(سيلک 17)-پلاک 105


گواهی نامه های شرکت:

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي وزارت امور اقتصاد ودارائي ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۱۵۷۸۱
انتخاب مشاورجهت تدوين گزارشات توجيهي وخدمات ن بانک صنعت ومعدن ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ ۲۸۰۵۱