اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:ارکان صنعت پارس شماره عضویت: ۸۸۷۳ شماره تلفن : ۰۲۴-۳۳۴۷۲۱۷۳ ۰۲۴-۳۳۴۶۳۱۸۴
آدرس شرکت : زنجان - خيابان صفا-کوچه اجاقي-ساختمان نگين-طبقه3-واحد7


اطلاعات هیأت مدیره:

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
ژيلا عطائي کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی عضو هیئت مدیره - مدير عامل
نيلوفر قديمي قديمي کارشناس مدیریت بازرگانی عضو هیئت مدیره - کارشناس و مسئول امور اداري و بازرگاني و روابط
محمد علي ملائي پاشاکي کارشناس امور مالی و حسابداری عضو هیئت مدیره - عضو


نام مدیر عامل : ژيلا عطايي