اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:برساد سازان کيميا شماره عضویت: ۹۷۱۱ شماره تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۹۱۰۳۲-۳
آدرس شرکت : يوسف آباد-خيابان شهيد مصطفي جهانمهر-خيابان 2/1-پلاک 62-ساختمان اداري بيستون -طبقه پنجم-واحد شمالي-کدپستي 1431653371


اطلاعات هیأت مدیره:

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
منصور صالحي کارشناس مهندسی صنایع عضو هیئت مدیره - نايب رئيس
مسعود صالحي کارشناس مهندسی صنایع مدیر عامل و عضو - عضو
مبينا صالحي --- --- عضو هیئت مدیره - عضو هيئت مديره


نام مدیر عامل : مسعود صالحي