اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:ارکان صنعت پارس شماره عضویت: ۸۸۷۳ شماره تلفن : ۰۲۴-۳۳۴۷۲۱۷۳ ۰۲۴-۳۳۴۶۳۱۸۴
آدرس شرکت : زنجان - خيابان صفا-کوچه اجاقي-ساختمان نگين-طبقه3-واحد7


اطلاعات کارکنان شرکت:

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۸ تعداد پرسنل پاره وقت : ۱۰ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۱۸


رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسی صنایع ۰ ۲ ۳ ۰ ۵
مهندسی معدن ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی کشاورزی ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
مدیریت ۰ ۰ ۲ ۰ ۲
مهندسي شيمي ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی عمران ۰ ۰ ۱ ۱ ۲
حقوق ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی مکانیک ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
نرم افزار ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی برق ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
زیست شناسی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
جمع کل ۰ ۸ ۸ ۲ ۱۸