اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:توس راهبرد بنيامين شماره عضویت: ۸۹۱۲ شماره تلفن : ۰۵۱-۳۸۹۱۴۷۷۳
آدرس شرکت : مشهد- بلوار وکيل آباد- نبش صياد شيرازي4- طبقه4- واحد10


اطلاعات کارکنان شرکت:

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۹ تعداد پرسنل پاره وقت : ۸ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۱۷


رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسي شيمي ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
حقوق ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
نرم افزار ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
امور مالی و حسابداری ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی کامپیوتر ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
مهندسی کشاورزی ۰ ۰ ۲ ۰ ۲
مهندسی صنایع ۰ ۳ ۱ ۰ ۴
مهندسی مکانیک ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
مهندسی عمران ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
اقتصاد ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
کارشناسي اقتصاد ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
جمع کل ۰ ۱۰ ۶ ۱ ۱۷