اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:پارسيان کشت هگمتان شماره عضویت: ۹۳۰۱ شماره تلفن : ۰۸۱-۳۲۵۱۳۶۲۹
آدرس شرکت : همدان- آرامگاه بوعلي سينا- بلوار خواجه رشيد- کوچه نجفي- ساختمان سپهر- طبقه اول


اطلاعات کارکنان شرکت:

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۵ تعداد پرسنل پاره وقت : ۶ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۱۱


رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسی کشاورزی ۰ ۲ ۲ ۰ ۴
مهندسی صنایع ۰ ۳ ۰ ۰ ۳
امور مالی و حسابداری ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
مهندسی برق ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
جمع کل ۰ ۹ ۲ ۰ ۱۱