اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:برساد سازان کيميا شماره عضویت: ۹۷۱۱ شماره تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۹۱۰۳۲-۳
آدرس شرکت : يوسف آباد-خيابان شهيد مصطفي جهانمهر-خيابان 2/1-پلاک 62-ساختمان اداري بيستون -طبقه پنجم-واحد شمالي-کدپستي 1431653371


اطلاعات کارکنان شرکت:

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۸ تعداد پرسنل پاره وقت : تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۸


رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مهندسی صنایع ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسي شيمي ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی پتروشیمی ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
مهندسی عمران ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
مهندسی مکانیک ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
امور مالی و حسابداری ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی برق ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
جمع کل ۰ ۴ ۴ ۰ ۸