اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:بهبودگران دريچه صنعت گيلان شماره عضویت: ۹۸۱۳ شماره تلفن : ۰۱۳۳۳۴۲۸۷۶۹
آدرس شرکت : گيلان- شهرستان رشت-بخش مرکزي-شهر رشت- شهرک قدس- خيابان بهار- بلوار شهيد بهشتي پلاک۰ طبقه همکف


اطلاعات کارکنان شرکت:

خلاصه اطلاعات کارکنان شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت : ۳ تعداد پرسنل پاره وقت : ۵ تعداد پرسنل موردی :
جمع کل : ۸


رشته تحصیلی دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مديريت بازرگاني ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی صنایع ۰ ۱ ۳ ۰ ۴
کاربرد کامپیوتر ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
امور مالی و حسابداری ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
مهندسی کامپیوتر ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
جمع کل ۱ ۴ ۳ ۰ ۸