اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:اري تس توسعه صنعتي شماره عضویت: ۹۲۱۲ شماره تلفن : ۸۸۳۵۸۹۰۱
آدرس شرکت : تهران-اتوبان کردستان جنوبي- خيابان هفدهم - بلوار آزادگان- خيابان بيست و يکم- پلاک1- طبقه4- واحد8


فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!