اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:برساد سازان کيميا شماره عضویت: ۹۷۱۱ شماره تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۹۱۰۳۲-۳
آدرس شرکت : يوسف آباد-خيابان شهيد مصطفي جهانمهر-خيابان 2/1-پلاک 62-ساختمان اداري بيستون -طبقه پنجم-واحد شمالي-کدپستي 1431653371


فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!