اطلاعات شرکت در کانون:

نام شرکت:صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري زيست فناوري شماره عضویت: ۹۷۰۲ شماره تلفن : ۸۸۰۳۳۹۱۰
آدرس شرکت : تهران- خيابان شيخ بهايي- خيابان ده ونک- مقابل خيابان کارخانه- پلاک3- طبقه1- واحد1


فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!