با توجه به رسالت های کانون در راستای ساماندهی و نظارت بر حسن انجام طر حهای امکان سنجی و نظارت بر طرح های بانکی لازم است که طرح ها توسط مشاورینی انجام گردد که تخصص لازم در بخشهای پرسنلی و سابقه پروژه ای را دارا باشند لذا در این بخش برای مجریان طرح ها و یا متقاضیان تسهیلات این امکان بوجود آمده است که با درج نام و مشخصات طرحهای مورد نظر در این قسمت،میتوانند فهرست مشاوران مناسب را از سامانه دریافت نماید.متقاضی سپس ضمن مراجعه به سایت مشاور یا کلیک بر روی نام مشاور در لیست، با فعالیت ها و مشخصات مشاور بیشتر آشنا شده و در نهایت با برگزاری جلسات حضوری و مذاکره در مورد انتخاب مشاور طرح اقدام نماید.

جستجوی اعضا
نام شرکت:  نام مدیر عامل: 
استان:  گرایش: 
رسته:  رتبه: 
   
برای مشاهده جزئیات اطلاعات شرکت، روی نام شرکت کلیک کنید.
ردیف شماره عضویت نام شرکت نام مدیر عامل استان تلفن وب سایت
صفحه ۱ از ۰

تمامي حقوق اين نرم افزار متعلق به کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مي باشد
طراحی و اجرا توسط شرکت دفراز