بامداد قرن دانش

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۶۱۲اطلاعات ثبتی شرکت


نام شرکت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

شناسه ملی

نوع شرکت

بامداد قرن دانش

۱۳۹۵/۰۱/۲۳

۴۸۹۹۲۰

۱۴۰۰۵۷۵۳۴۳۳

سهامي خاص