مهندسي پارس فرارون

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۸۸۰۷فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) تاریخ قرارداد
۱ طرح توليد فروسيليسيم شرکت فروسيليسيم و منيزيم گناباد آتين متعارف ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۲ توليد پلي بوتيل اکريلات شرکت ژاو افزونه آور متعارف ۲۹,۵۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۳ طرح توليد فروسيليسيم به ظرفيت 5000 تن در سال شرکت فروآلياژ سازان يکتا کاوه پیچیده ۱۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۴ احداث کارخانه توليد آهک شرکت فولاد سنگ مبارکه متعارف ۸۰۱,۰۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۵ گزارش امکان سنجي توليد فروسيليسيم 75% آيدين فولاد مهدي متعارف ۶۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
۶ طرح توليد فروکروم پر کربن به ظرفيت 15000 تن در سال گروه مهندسي و صنايع معدني ميکا البرز فام متعارف ۴۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۷ طرح توليد فروسيليسيم 75% جهانگير گستر آلياژ ساوه متعارف ۶۳۱,۱۸۲ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۸ گزارش امکان سنجي طرح توليد نونيل ساليسيل آلدوکسيم شرکت صنايع شيميايي پاياسنتز پیچیده ۹,۹۵۰ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۹ مطالعات امکان سنجي توسعه کوره 18 مگاواتي سيلي صنايع فروآلياژ ايران پیچیده ۳۹۲,۸۵۲ ۱۳۹۲/۰۸/۱۰
۱۰ طرح توليد سالاد الويه و ساندويچ سرد آماده کيا افق پايدار(مجيد گل مقدم) متعارف ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
۱۱ گزارش امکان سنجي طرح توليد بيسکويت شرکت صنايع غذايي بين المللي پارس مهر کاميار متعارف ۹,۵۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
۱۲ طرح توسعه شرکت فرو سيليس ايران شرکت فرو سيليس ايران متعارف ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
۱۳ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد ورق ژئ شرکت يکتا ورق پليمر اميد يزد نو ورود ۵۰,۶۹۵ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵
۱۴ توليد ورق پليمري يکتا ورق پليمر اميد متعارف ۵۰,۶۹۵ ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
۱۵ مطالعات امکان سنجي توليد فروسيليسيم 75 به ظر آلياژ سازان اشتهارد پیچیده ۶۰,۹۵۵ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
۱۶ توليد فروسيليسيم آلياژ سازان اشتهارد متعارف ۶۰,۹۵۵ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
۱۷ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد فرومنگ شرکت الماس درين قشم پیچیده ۴۱۴,۲۱۶ ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
۱۸ مطالعات مقدماتي امکان سنجي طرح توسعه احداث 3 فرو سيليس ايران پیچیده ۱,۱۷۰,۹۹۶ ۱۳۹۰/۰۴/۱۴
۱۹ اجراي طرح توليد فروسيليسيم استان همدان در شهر شرکت فرو سيليس غرب همدان پیچیده ۲۹۰,۵۱۴ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱
۲۰ مطالعات امکان سنجي ايجاد کارخانه توليد انواع شرکت صنايع لاله محلات پیچیده ۱۶,۵۸۵ ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
۲۱ مطالعات امکان سنجي توسعه افزايش ظرفيت توليد ب پرشيا تدبير غرب متعارف ۱۹,۶۷۳ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
۲۲ مطالعات امکان سنجي توليد لوله هاي سيماني با ا تعاوني لوله گستر جاويد پیچیده ۵,۷۸۷ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵
۲۳ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه ذوب و نورد ف شرکت فولاد ماهنشان پیچیده ۲,۶۸۰,۱۰۴ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰
۲۴ مطالعات امکان سنجي توليد فرومنگنز به ظرفيت 15 شرکت رهاورد سازان تابان پیچیده ۲۸۵,۷۴۳ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲
۲۵ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد خانه ه انبوه سازان پارس سرزمين ماهان پیچیده ۳۲۳,۳۷۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴
۲۶ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه فروسيليسيم ب شرکت فروسيليس پارس آسيا پیچیده ۴۶۳,۴۰۸ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
۲۷ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه احياء مستقيم شرکت گسترش فولاد شهريار متعارف ۵,۴۵۹,۷۵۵ ۱۳۸۹/۰۴/۰۴
۲۸ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد فروسيل شرکت فرو سيليس غرب همدان پیچیده ۲۵۳,۴۸۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵
۲۹ مطاعات امکان سنجي ايجاد کارخانه توليد انواع س شرکت کهنه کاران سنگ محلات متعارف ۵,۱۸۴ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
۳۰ مطالعات امکان سنجي احداث واحد توليد حلال مرکب شرکت چرمين عروس زاگرس متعارف ۳,۷۹۵ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸
۳۱ مطالعات امکان سنجي بهره برداري از کارخانه تول شرکت نورد دز فولاد فرم متعارف ۷,۰۱۲ ۱۳۸۸/۰۵/۰۳
۳۲ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد انواع شرکت بهين سنگ پايا متعارف ۳۰,۵۵۰ ۱۳۸۸/۰۵/۰۲
۳۳ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد کوره ه شرکت فولاد ماشين دليجان متعارف ۶,۷۷۴ ۱۳۸۸/۰۴/۲۵
۳۴ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد آسفالت شرکت رهساز گوهر شن پیچیده ۷,۵۸۷ ۱۳۸۸/۰۳/۱۲
۳۵ مطالعات امکان سنجي طرح توليد فرومنگنز به ظرفي شرکت گسترش فولاد سهند پیچیده ۲۵۷,۷۴۹ ۱۳۸۸/۰۲/۳۱
۳۶ مطالعات امکان سنجي و مکان يابي طرح احداث کارخ فولاد متالورژي آسيا پیچیده ۱۹۸,۷۸۷ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
۳۷ ارائه و انجام خدمات فني و مهندسي و نظارت کارگ صنايع فرو آلياژ ايران پیچیده ۳۹۲,۸۵۲ ۱۳۸۷/۰۱/۲۱
۳۸ مطالعات امکان سنجي احداث سايت اقامتي و تجارتي رايزن پاد متعارف ۴۹۲,۷۳۱ ۱۳۸۶/۰۱/۲۵
۳۹ مطالعات امکان سنجي طرح توليد انواع پودرهاي مي پودر سازان غرب متعارف ۱۵,۱۴۷ ۱۳۸۵/۰۸/۱۵
۴۰ مطالعات امکان سنجي طرح توسعه و تکميل ارخانه ت شرکت گچ صنعتي توليدات سراميک ا پیچیده ۴,۹۶۴ ۱۳۸۵/۰۵/۱۲
۴۱ نظارت بر اجراي طرح ايجاد و راه اندازي يک واحد شرکت ريخته گري پدرام پيشه بروج متعارف ۵,۳۴۴ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
۴۲ نظارت بر انتقال و توسعه طرح واحد توليدي انواع شرکت آذر ايران يدک پیچیده ۵,۷۲۸ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷
۴۳ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد انواع شرکت سنگ بري آريا گرانيت متعارف ۱,۶۰۳ ۱۳۸۳/۰۵/۱۸
۴۴ نظارت بر اجراي طرح مطابق طرح توجيهي توليد آمي شرکت تعاوني و توليد آميژان ساز متعارف ۱۰,۴۳۲ ۱۳۸۳/۰۵/۰۴
۴۵ مطالعات امکان سنجي طرح توليد سيب زميني منجمد شرکت فرآورده هاي غذايي هنر محل متعارف ۳۵,۶۱۱ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶
۴۶ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه توليد فرومنگ شرکت فلز قشم پیچیده ۱۷,۶۳۷ ۱۳۷۹/۰۵/۲۰
۴۷ مطالعات امکان سنجي احداث کارخانه ساب و آماده وزارت معادن و فلزات متعارف ۱۶,۷۲۸ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۴۸ طرح امکان سنجي احداث کارخانه گرانيت بري مکاني وزارت معادن و فلزات پیچیده ۲۵,۹۱۰ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۴۹ طرح امکان سنجي احداث کارخانه مکانيزه سنگبري ن وزارت معادن و فلزات متعارف ۲۰,۱۲۶ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۰ طرح امکان سنجي توليد مصنوعات سنگي وزارت معادن و فلزات متعارف ۱۱,۶۷۷ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۱ طرح امکان سنجي فرآوري سيليس وزارت معادن و فلزات پیچیده ۴,۴۰۲ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۲ طرح امکان سنجي توليد پودر سيليس مکانيزه وزارت معادن و فلزات پیچیده ۵,۴۰۶ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۳ طرح امکان سنجي احداث واحد فرآوري منگنز وزارت معادن و فلزات پیچیده ۱۰,۹۵۴ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۴ طرح امکان سنجي احداث واحد فرآوري تالک وزارت معادن و فلزات پیچیده ۵,۵۳۹ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۵ طرح امکان سنجي احداث شستشوي کائولن وزارت معادن و فلزات پیچیده ۱۵,۶۹۹ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۶ طرح امکان سنجي توليد گچ طبي و پيش ساخته براي وزارت معادن و فلزات متعارف ۱۳,۹۱۸ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۷ طرح امکان سنجي توليد گچ طبي و تحرير وزارت معادن و فلزات متعارف ۲,۹۳۹ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۸ طرح امکان سنجي توليد پانل هاي پرليتي وزارت معادن و فلزات متعارف ۹,۳۸۵ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۵۹ طرح امکان سنجي احداث واحد توليد سولفات سديم وزارت معادن و فلزات متعارف ۲۳,۲۷۱ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۶۰ طرح امکان سنجي احداث واحد توليد الياف شيشه وزارت معادن و فلزات پیچیده ۱۲۲,۶۸۴ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۶۱ طرح امکان سنجي احداث واحد توليد کربنات استران وزارت معادن و فلزات پیچیده ۳۳,۲۷۷ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۶۲ طرح امکان سنجي توليد کاربيد کلسيم وزارت معادن و فلزات متعارف ۲۶,۰۸۹ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۶۳ طرح امکان سنجي احداث واحدهاي پايين دستي چدن وزارت معادن و فلزات پیچیده ۶۱۰ ۱۳۷۸/۰۵/۲۵
۶۴ مطالعات امکان سنجي احداث واحد توليد فروکروم ب شرت احيا صنايع خراسان پیچیده ۱۷۸,۲۴۶ ۱۳۷۶/۱۰/۰۳

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران - خيابان سعادت آباد-ميدان کاج-کوچه 11 شرقي-پلاک12-واحد2-کدپستي1998838714

شماره تلفن

۲۲۰۸۰۵۶۰(۴خط)

فکس

۲۲۳۷۱۱۶۱

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها