تدبير پويان صنعت شمال

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۳۰۸گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهي عضويت انجمن مشاوران فني و مهندسي استان گواهي عضويت انجمن مشاوران فني و مهندسي استان ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ C۹۰۱۰۵۸
گواهي انجمن شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري ونظارت گواهي انجمن شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري ونظارت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۹۳۱۱۳۴۴
پروانه بهره برداري واحد فني و مهندسي ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۷۰۱/۱۴۶۷۰
گواهي عضويت انجمن مشاوران مديريت ايران گواهي عضويت انجمن مشاوران مديريت ايران ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۲۸

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

مازندران- بابل- خيابان شريعتي- ميدان جهاد(اوقاف)- مجتمع مهندسين-طبقه پنجم- واحد504

شماره تلفن

۰۱۱-۳۲۳۲۶۸۱۰

فکس

۰۱۱-۳۲۳۲۶۸۰۹

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها