آذر فراگام پويا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۰۸گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
عضويت نظام مهندسي کشاورزي نظام مهندسي ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۰۲۰۹۶۰۶۳۶
گواهي تشخيص صلاحيت ورتبه بندي پيمانکاران حقوق اداره تعاون ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۴۹۷/ر
پروانه کسب کميسون نظارت صنفي ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۴۶۶۲۱۳۶۰۰

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

اروميه- بخش مرکزي اروميه- خيام جنوبي-بعد کوچه شماره21- پلاک 299- طبقه3

شماره تلفن

۰۴۴-۳۲۲۴۸۶۷۱

فکس

۰۴۴-۳۲۲۴۸۶۷۱

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها