تعاوني آموزشي خدمات نوين بازار گنبد

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۸۱۶اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
حميدرضا گرايلي کارشناس امور مالی و حسابداری رئیس هیئت مدیره - عضو هيئت مديره
عليرضا حيدري دکترا مدیریت عضو هیئت مدیره - عضو هيات مديره
سولماز صراحي نوبر کارشناسی ارشد نرم افزار عضو هیئت مدیره - عضو هيات مديره
زهرا الداغي دکترا مدیریت بازرگانی مدیر عامل و عضو - مديرعامل


نام مدیر عامل : زهرا الداغي

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

شهرستان گنبد-خيابان طالقاني شر قي-جنب بانک سپه-مجتمع عيسي بيگي-طبقه اول -واحد2

شماره تلفن

۰۱۷۳۳۵۵۸۶۶۸

فکس

۰۱۷۳۳۵۵۸۶۶۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها