تعاوني پارس مفرح جنوب

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۱۲۰فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

بندر عباس- خيابان شهيد نظري- بالاتر از ميدان قدس- نرسيده به سه راه برق- ساختمان بانک صادرات شعبه سه راه برق-طبقه سوم

شماره تلفن

۰۷۶-۳۲۲۳۵۹۱۶

فکس

۰۷۶-۳۲۲۳۵۹۱۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها