ايراتک کيش

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۰۱

فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما بانک عامل نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ احداث ترمينال مخازن ذخيره روغن خوراکي طلوع سبز خاتم غير بانکي متعارف ۲۲۹,۶۹۴ ۱۳۹۷
۲ احداث فيلتراسيون روغن طلوع سبز خاتم غير بانکي متعارف ۴۶,۳۴۰ ۱۳۹۷
۳ تهيه آرشيو الکترونيکي تدبير محاسب هوشمند توسعه تعاون متعارف ۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۷
۴ احداث ترمينال کانتينري بندر عباس ايران مارين سرويسز غير بانکي متعارف ۶۹,۰۰۰ ۱۳۴۸

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

جزيره کيش- بلوار نيايش- سفين- نبش کوچه خاتم- مجتمع اداري خاتم- طبقه اول- پلاک2

شماره تلفن

۰۷۶-۴۴۳۵۱۹۵

فکس

۰۷۶-۴۴۳۵۱۹۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها