ايراتک کيش

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۰۱گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني و امورپيمانکاري اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعي ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۶۵۹۹
بازرسي فني ديگ هاي بخار و آب داغ17020 مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ NACI/IB۵۶۸
بازرسي فني مخازن تحت فشار مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ NACI/IB۵۶۹
کاليبراسيون مخازن ذخيره وزارت نفت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۰۰۰۲
گواهينامه بازرسي جرثقيل17020 مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ NACI/IB ۵۵۱
تاييد صلاحيت جهت ارائه خدمات بازرسي فني ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۱۳۸۷۲/۰۵۰/۰گ
گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره ي نفت و گاز ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۹۴/۵/۷۰/۹
پروانه فني و مهندسي ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۴۰۱۳

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

جزيره کيش- بلوار نيايش- سفين- نبش کوچه خاتم- مجتمع اداري خاتم- طبقه اول- پلاک2

شماره تلفن

۰۷۶-۴۴۳۵۱۹۵

فکس

۰۷۶-۴۴۳۵۱۹۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها