آريا تجارت اسپروز

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۱۵

فهرست طرح های شرکت

ردیف نام طرح نام کارفرما بانک عامل نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
۱ مطالعه امکانسجي توليد کاغذ از کربنات کلسيم شرکت شهرکهاي صنعتي استان خراسان جنوبي صنعت و معدن متعارف ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۰۰
۲ مطالعه امکانسنجي توليد تابلو برق GIS شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرز صنعت و معدن متعارف ۱۰۲,۰۰۰ ۱۴۰۰
۳ توليد پارچه ملت بلون مسعود ميرزايي صنعت و معدن متعارف ۱۴۶,۰۹۳ ۱۴۰۰
۴ طرح توسعه افزايش خدمات ريلي در قالب خريد 14 دستگاه واگن لبه کوتاه شرکت سپهر زاوه طوس صنعت و معدن متعارف ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰۰
۵ مجتمع گردشگري(خانه اربابي) رجبعلي ابراهيمي پست بانک متعارف ۲۷,۳۸۴ ۱۴۰۰
۶ طرح توليد استندهاي تبليغاتي و فروشگاهي محسن قاسمي توسعه تعاون متعارف ۹۹,۰۶۶ ۱۳۹۹
۷ توليد لوله و پروفيل مبلي شرکت نورد و پروفيل زرند صنعت و معدن متعارف ۷۷,۷۷۰ ۱۳۹۹
۸ توليد فلنج صنايع واشرسازي بهتا توسعه صادرات متعارف ۸۷,۸۰۰ ۱۳۹۹
۹ توليد دفترچه تحرير شرکت کاغذ معدني خسروي پست بانک متعارف ۱۴۰,۵۵۸ ۱۳۹۷
۱۰ توليد پوشاک علي شعباني ملي متعارف ۲۳,۴۳۰ ۱۳۹۷
۱۱ طرح توسعه افزايش خدمات ريلي در قالب خريد 6 دستگاه واگن باري لبه بلند شرکت سپهر زاوه طوس صنعت و معدن متعارف ۶۰,۰۰۰ ۱۳۴۸
۱۲ مطالعه امکانسنجي احداث واحد سنگبري مقياس بزرگ با تکنولوژي روز شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبيل صنعت و معدن متعارف ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۴۸
۱۳ مطالعه امکانسنجي عمل اوري و حفاظت از فساد ميوه و سبزي ها و نبات فرآورده هاي سيبزميني شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبيل صنعت و معدن متعارف ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۴۸
۱۴ مطالعه امکانسنجي توليد انواع کاغذ از ضايعات کشاورزي شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبيل صنعت و معدن متعارف ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۴۸
۱۵ مطالعه امکانسنجي فرآوري زعفران، عناب و زرشک شرکت شهرکهاي صنعتي استان خراسان جنوبي صنعت و معدن متعارف ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۴۸
۱۶ مطالعه امکانسجي فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي شرکت شهرکهاي صنعتي استان خراسان جنوبي صنعت و معدن متعارف ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۴۸
۱۷ مطالعه امکانسنجي توليد چرخ واگن شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرز صنعت و معدن متعارف ۱۸۱,۰۰۰ ۱۳۴۸
۱۸ طرح تـوليد محصولات شيميايي (نرم کننده و ديسپرس کننده هاي نساجي و کوکو آميدو بتائين) شرکت تعاوني گسترش روان ريس توسعه تعاون متعارف ۵۸,۱۰۸ ۱۳۴۸

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران- سعادت آباد- بلوار مديريت-نبش خيابان گلها-پلاک 23-طبقه دوم-واحد4-کدپستي 1997918466

شماره تلفن

۸۸۶۹۲۸۷۹- ۸۸۶۹۲۸۷۶- ۸۸۵۸۳۵۴۹

فکس

۸۸۶۹۲۸۷۹- ۸۸۶۹۲۸۷۶- ۸۸۵۸۳۵۴۹

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها