آريا تجارت اسپروز

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۱۵گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهينامه عضويت در انجمن شرکت هاي مشاور سرماي انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۹۶۱۰۳۸۲
گواهي عضويت اتاق بازرگاني اتاق بازرگاني ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۰۳۲۰۴۸۶۸۴۶

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران- سعادت آباد- بلوار مديريت-نبش خيابان گلها-پلاک 23-طبقه دوم-واحد4-کدپستي 1997918466

شماره تلفن

۸۸۶۹۲۸۷۹- ۸۸۶۹۲۸۷۶- ۸۸۵۸۳۵۴۹

فکس

۸۸۶۹۲۸۷۹- ۸۸۶۹۲۸۷۶- ۸۸۵۸۳۵۴۹

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها