ايمن کشت کردستان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۱۰۵گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
مرکز مشاوره اطلاع رساني و خدمات کار آفريني سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۲۶۳۶۹

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

کردستان- سنندج- محله مبرک آباد (کوچه فرعي بهشت2)- کوچه بهشت1- پلاک14- طبقه اول

شماره تلفن

۰۸۷-۳۳۵۶۶۱۵۳

فکس

۰۸۷-۳۳۵۶۶۱۵۳

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها