آرين نيروي مبنا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۵۰۷گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
حضور در پارک علم و فناوري پارک علم و فناوري قم ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ۴۷۲
عضويت در کميته ملي برق و الکترونيک کميته ملي برق و الکترونيک ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ INEC/۱۱/۰۵۹
گواهينامه عضويت در انجمن مشاوران مديريت انجمن مشاوران مديريت ايران ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۱۴۶۲
موافقت نامه احداث شرکت برق منطقه اي مازندران ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴۵۵۶
گواهينامه عضويت جامعه مهندسان مشاور ايران ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۳۸۷۶
گواهينامه عضويت انجمن آموزش مهندسي ايران ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۲۵۳۱۰

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران، ونک، برج آسمان، طبقه يازدهم اداري- واحد1111

شماره تلفن

۸۸۱۹۱۰۳۲-۳

فکس

۸۸۶۷۰۷۶۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها