آرين نيروي مبنا

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۵۰۷اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
مرتضي سعيدي کارشناسی ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره - رئيس هيئت مديره
هادي رمضاني ورزنه کارشناسی ارشد مهندسی برق عضو هیئت مدیره
طاهره رمضاني کارشناسی ارشد کارشناسي اقتصاد عضو هیئت مدیره


نام مدیر عامل : هادي رمضاني ورزنه

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تهران، ونک، برج آسمان، طبقه يازدهم اداري- واحد1111

شماره تلفن

۸۸۱۹۱۰۳۲-۳

فکس

۸۸۶۷۰۷۶۸

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها