بين المللي سرمايه گذاري پروژه سپهر صدرا خراسان

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۰۳گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
گواهي عضويت در انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسع انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنابع و معادن ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۴۶۵
گواهي نامه عضويت انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۹۳۰۶۳۳۷
جواز تأسيس واحد فني و مهندسي ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۲۰/۱۶۶۱۲۴۱

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

نيشابور- بلوار بعثت- بعثت1- پلاک72

شماره تلفن

۰۵۱-۴۳۲۲۱۶۰۳

فکس

۰۵۱-۴۳۲۲۱۶۰۴

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها