مهندسين مشاور بهين راهبرد آراس

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۶۰۶اطلاعات هیأت مدیره

نام نام خانوادگی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت در شرکت
کاوه زارعي کارشناس مهندسی صنایع عضو هیئت مدیره - نائب رئيس
محمد علي ويسي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع عضو هیئت مدیره - عضو هيئت مديره
پوريا محمدي پور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع رئیس هیئت مدیره - رئيس هيئت مديره
سيد پدرام سيد ابراهيمي کارشناس مهندسی صنایع مدیر عامل و عضو - مدير عامل


نام مدیر عامل : سيد پدرام ابراهيمي

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

سنندج،شهرک صنعتي شماره۱، مرکز فناوري و کسب و کار سنندج طبقه ۲ واحد311

شماره تلفن

۰۸۷-۳۳۳۸۴۱۰۵

فکس

۰۸۷-۳۳۳۸۴۱۰۵

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها