مهندسين مشاور بهين راهبرد آراس

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۶۰۶توضیحات ویژه

توضیحات ویژه

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

سنندج،شهرک صنعتي شماره۱، مرکز فناوري و کسب و کار سنندج طبقه ۲ واحد311

شماره تلفن

۰۸۷-۳۳۳۸۴۱۰۵

فکس

۰۸۷-۳۳۳۸۴۱۰۵

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها