آذر تدوين طرح دقيق

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۹۷۱۶فهرست طرح های مرتبط با جستجو

ردیف نام طرح نام کارفرما نوع تکنولوژی سرمایه گذاری ثابت(میلیون ریال) سال قرارداد
ركوردي يافت نشد!!!

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

تبريز- چهار راه منصور- برج ابريشم- طبقه همکف حياط-پلاک 4

شماره تلفن

۰۴۱-۳۵۵۹۵۱۱۴

فکس

۰۴۱-۳۵۵۹۵۱۱۴

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها