امن افزار گستر آفتاب

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره عضویت: ۱۴۰۰۰۶گواهینامه های شرکت

شرح پروانه/گواهینامه مرجع صدور زمان اعتبار شماره
سازمان نظام صنفي يارانه اي نظام صنفي يارانه اي ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲۴۰۱۰۱۹۲
مجوز مرکز مشاوره اطلاع رساني و خدمات کارآفرين اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۹۷۱۸۲۱۸

اطلاعات تماس


آدرس شرکت

زنجان -بلوارگاوازنگ مرکز تحصيلات تکميلي علوم پايه پارک علوم و فناوري استان زنجان واحد ۱۰۱

شماره تلفن

۰۲۴۳۳۱۵۴۳۱۶

فکس

۰۲۱۸۹۷۷۰۷۳۶

وب سایت
دفاتر نمایندگی ها